Jsme nezisková organizace zaměřená na podporu, vzdělávání a pomoc v oblasti rodiny, manželského života a výchově dětí.

Hlavní náplní centra je organizace přednášek, seminářů, prakticky zaměřených pobytových kurzů a také vedení příprav na manželství. Dále nabízíme poradenství a pomoc v krizových situacích.

Naše historie

Jako dobrovolníci jsme se od 90. let věnovali přípravám na manželství. V roce 2002 jsme se rozhodli založit Rodinné centrum Praha a postupně se rozrůstali. Od našeho vzniku jsme ušli dlouhou cestu a v současné době máme programy nejen pro snoubence, ale i novomanžele, čerstvé rodiče i pro rodiny s dospívajícím dětmi.

Naše motivace a hodnoty

V začátcích našich manželství jsme byli doprovázeni zkušenějšími a to pro nás mělo obrovskou hodnotu. Proto i my chceme pomáhat rodinám hledat svoji cestu k naplněné a fungující rodině, překonávat životní překážky, realizovat rodinné cíle a zlepšovat partnerské a rodičovské dovednosti. Být pro rodiny oporou nám dává obrovský smysl.

Vycházíme z křesťanského prostředí, což ale neznamená, že se zaměřujeme pouze na křesťanské páry. Jsme přesvědčeni, že principy komunikace, výchovy dětí či myšlení ve zdravé a fungující rodině jsou platné pro všechny, bez ohledu na vyznání.

Financování

Jsme nezisková organizace. Náš provoz a pořádání kurzů je částečně kryt z účastnických poplatků, ale do velké míry je chod centra závislý na grantech, které jsou však poměrně nejisté. Rádi bychom šli cestou samostatné udržitelnosti, zároveň ale chceme nechat kurzy co nejvíce finančně dostupné.

Pokud Vám naše práce dává smysl, můžete nás podpořit na účet 2901081169/2010. Budeme rádi za každý pravidelný i jednorázový dar.

Nakupujete na internetu? Můžete nám přispívat přes givt. Vás nákup nebude stát ani o korunu více, ale prodejce nám z jeho provize dá malé procento.

Náš tým

Vedoucí rodinného centra

Fotografie lektora
Ing. Marie Macounová
Od roku 2011 vedu rodinné centrum a podílím se na vytváření programů, přednášek, vedení skupin a školení. Jsem spoluautorkou a lektorkou v programech: Máma a táta pro 21. století, Spokojená na mateřské, Máma se vrací do práce, První kroky na mateřské, Víkend pro mámu a dceru a mnoho dalších. Snoubence připravuji na manželství již od r. 1988, v rodině i v rámci projektů rodinného centra. Absolvovala jsem množství kurzů a výcviků (LAROP, Kros, Výcvik pro pomáhající profese, Terapie partnerského vztahu, 5-letý výcvik v Remediu pro skupinovou dynamiku apod.). S manželem Pavlem máme 4 krásné dcery.

Lektoři

Fotografie lektora
Ing. Pavel Macoun
Vystudoval jsem stavební fakultu ČVUT. Jsem absolventem kurzu LAROP pro práci v pomáhajících profesích. Společně s manželkou Marií od r.1988 vedeme přípravy na manželství a rodičovství. Miluji své 4 dcery, hory, moře a hru na varhany.
Fotografie lektora
PaedDr. Zdena Veselá
Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Jako lektorka působím již 12 let. V současné době učím na základní škole a pracuji v programu „Máma a táta pro 21. století” a dalších programech pro snoubence. Ve volných chvílích vyrábím šperky z Fimo.
Fotografie lektora
Ing. Jan Veselý
Vystudoval jsem strojní fakultu ČVUT. Pracuji na obchodně technické pozici v menší firmě. 8 let jsem vedl skautský oddíl. V rodinném centru se podílím na programu pro otce a syny. Mám rád vodu, hory, zpívám ve sboru a rád pracuji na zahradě.
Fotografie lektora
Bc. Lucie Smolíková
Vystudovala jsem andragogiku. V průběhu rodičovské dovolené jsem se stala spoluzakladatelkou mateřského centra a pracovala jako lektorka předškolní přípravy dětí. Po rodičovské dovolené jsem deset let pracovala v oblasti náhradní rodinné péče v doprovázející organizaci s pěstounskými rodinami. Prošla jsem řadou vzdělávacích programů zaměřených na práci s dětmi v náhradní rodinné péči, prevenci a komunikaci. V Rodinném centru Praha pracuji od roku 2010. Vedu víkendové pobyty pro matky a dcery, matky a syny, podílím se na letních pobytech, přednáškách a na vytváření programů centra. S manželem máme dospělého syna a dospívající dceru. Ve volných chvílích se věnuji turistice, kultuře a chodím cvičit do Sokola.
Fotografie lektora
Mgr. Eva Špinarová
Vystudovala jsem hru na klavír na konzervatoři a hudební vědu na FF UK. Působila jsem jako korepetitorka na hudebních školách, redaktorka v hudebním nakladatelství i jako asistentka pedagoga v MŠ specializující se na integraci dětí se SVP. S manželem máme za sebou 9letou zkušenost s domácím vzděláváním našich 2 dětí. Absolvovala jsem 4letý sebezkušenostní výcvik pro pomáhající profese v rogersovské psychoterapii, v níž pokračuji formou individuální terapie i supervize. V roce 2022 jsem nastoupila na 3leté studium Jógy a jógové terapie na FTVS UK. S Rodinným centrem Praha spolupracuji od r. 2016, podílím se na letních pobytech, víkendech pro mámu & dceru, kurzech Spokojená na mateřské a Efektivní rodičovství.
Fotografie lektora
Jarka Korčáková
Vystudovala jsem Jabok (1997), obor pedagogika a teologie (spec. "Poruchy učení a chování dětí ve školním věku") V roce 2002 jsem absolvovala na Pražské psychoterapeutické fakultě. V roce 2009 jsem absolvovala specializační výcvik pro telefonickou krizovou intervenci. Pracuji v tomto oboru. Od roku 2008 pracuji v týmu programu „Máma a táta pro 21. století“.Jsem vdaná a mám dvě děti a psa.
Fotografie lektora
Bc. Anna Ptáčková
Pedagogickou fakultu UK jsem vystudovala souběžně s postupným příchodem našich dětí. Koloběh přednášek, přebalování, kojení a zkoušek mě přivedl až do Rodinného centra Praha, které se mi stalo oporou a průvodcem. Nyní v Rodinném centru Praha pracuji jako lektorka a psychoterapeutka. Absolvuji výcvik systemické rodinné psychoterapii v DIPteam, mám za sebou kratší výcvik v Edukativní rodinné terapii, v krizové intervenci a další kurzy (o traumatu, komunikaci a další.) Ráda běhám, poslouchám hudbu a jím zmrzlinu.
Fotografie lektora
Mgr. Štěpánka Vojtěchovská
Vystudovala jsem obor psychologie/arteterapie na Jihočeské univerzitě a následně teologii/psychosociální studia na Husitské teologické fakultě v Praze, absolvovala jsem roční stáž na psychiatrické klinice, kde jsem prováděla skupinovou arteterapii. Aktuálně jsem zaměstnaná v Centru SÁMOVKA – Vhled. Absolvovala jsem základní i lektorský kurz Efektivního rodičovství, které nyní i učím. S manželem vychováváme pět dětí (nejstarší jsou trojčata).
Fotografie lektora
Mgr. Julie Žemlová
Vystudovala jsem právnickou fakultu UK a doplňující pedagogické studium na téže univerzitě. V roce 2013 jsem absolvovala mediační výcvik a v letech 2015 až 2019 jsem prošla sebezkušenostním výcvikem PCA (Přístup zaměřený na člověka, rogersovská psychoterapie). Jsem autorkou akreditovaného kurzu pro učitele zaměřeného na budování pozitivního klimatu ve škole. Pro Rodinné centrum lektoruji Kurzy efektivního rodičovství. S manželem vychovávám tři děti.
Fotografie lektora
Mgr. Martina Nikolla
Jsem psycholožka a psychoterapeutka v supervizní části výcviku v PCA. Věnuji se psychoterapii dospívajících a dospělých ve zdravotnictví i v soukromé praxi. Působila jsem také jako školní psycholog na ZŠ. Absolvovala jsem výcviky Edukativní rodičovské terapie, aktivní imaginace, základní krizová intervence, a další dílčí kurzy (Časová osa, práce se stresem, aj.). V oboru se dál ráda vzdělávám. Rodinné centrum Praha je moje srdcová záležitost od r. 2010, kdy jsem na pobytech pro mámy s dětmi pečovala o děti.
Fotografie lektora
Mgr. Jana Maštálková Javorská
Rodinné centrum mi bylo a je kotvou v hlubokých vodách mateřství a rodičovství. S manželem máme 4 děti, začínali jsme na pražských Vinohradech a s každým dalším přírůstkem jsme se přesunovali od centra dál, až jsme se usadili na Vysočině, odkud pocházíme. Vystudovala jsme angličtinu, francouzštinu a mezinárodní vztahy. Během mateřské jsem si doplnila pedagogické vzdělání na FF UK, absolvovala jsem výcvik v křesťanském koučingu a různé dílčí kurzy o partnerství a rodičovství. Jako dcera myslivce miluju procházky v přírodě, cestování, čtení, ale nepohrdnu skleničkou vína či dobrým kafem.
Fotografie lektora
MDDr. Vojtěch Maštálka
Vystudoval jsem 1. Lékařskou fakultu v Praze v roce 2010. Již během studií jsem byl aktivní v katolickém hnutí ERA (Evropská rogacionistická asociace), které pomáhá mladým lidem rozlišit své životní povolání. Pokud se zrovna nevěnuji rodině a zubní praxi, věnujeme se s mojí manželkou přípravě snoubenců a aktivitám v manželském společenství Famiglie del rogate. Krom své ženy a našich 4 dětí mám rád fotbal, squash, napínavé knihy či filmy a italskou kuchyni.
Fotografie lektora
P. Mgr. Jiří Smolek
Vystudoval jsem CMTF UP v Olomouci, v r. 2013 jsem se stal knězem Římskokatolické církve. Několik let jsem vedl letní dětské tábory. Nyní se dětem a mladým lidem věnuji v centru mládeže Křižovatka v Příchovicích. Miluji svou velkou rodinu (mám sedm sourozenců a mnoho synovců a neteří), svou službu, lidi kolem sebe, hory, hudbu a sport.
Fotografie lektora
Václav Veselý
Vystudoval jsem pedagogické lyceum, v rámci studia jsem také prošel praxí v mateřské škole. Nyní studuji mediální studia na FSV UK. Práci s dětmi se mimo jiné dlouhodobě věnuji ve skautském oddíle. V Rodinném centru hlídám děti na letních pobytech a podílím se na programu “máma a syn“. Mým oblíbeným koníčkem je lezení na stěně.
Fotografie lektora
Adam Smolík
Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu a v současné době pokračuji ve studiu na Vyšší odborné škole. S dětmi pracuji jako vedoucí na letních táborech historického šermu a v rámci skautského oddílu. V Rodinném centru Praha se podílím na pobytech pro matky a syny a hlídám děti na letních pobytech. Mezi mé zájmy patří turistika, historický šerm a stolní hry.
Fotografie lektora
Lucie Muchová
Vystudovala jsem Jabok a ETF - obor sociální a pastorační práce. Vdala jsem se a založila rodinu již na škole, takže se zatím plně věnuji rodině a našim čtyřem dětem. Absolvovala jsem Efektivní rodičovství, semináře a přednášky o výchově, mateřství a rodičovství. Své zkušenosti a čas jsem nabízela maminkám s malými dětmi v centru pro rodinu v Kobylisích, Chabrech a ve farnosti sv. Terezie z Lisieux. Miluji pohyb na čerstvém vzduchu, přírodu, ticho, klasickou i moderní hudbu, náš ochotnický divadelní spolek "Neochotní", pečení chleba a sladkých pokrmů.
Fotografie lektora
Petra Staňková
Vystudovala jsem gymnázium a vyšší ekonomickou školu. Mnoho let jsem vedla skautský oddíl, absolvovala jsem kurzy pro skautské vedoucí a školení zaměřená na práci s dětmi. V současné době se podílím na organizaci Manželských večerů, kde jsem dříve působila i jako lektorka, a na různých dalších akcích pro manželské páry. V Rodinném centru spolupracuji na programu pro mámu a dceru. S manželem jsme zdárně vychovali dvě dcery. Mám ráda turistiku, houbaření, kulturu a cestování.
Fotografie lektora
Mgr. Dagmar Pelcová DiS.
Vystudovala jsem nejprve Vyšší zdravotnickou školu, obor všeobecná sestra, poté jsem pokračovala na Ped. fakultě UHK obory Sociální patologie a prevence a Sociální pedagogika. 4 roky jsem pracovala v Arcidiecézním centru pro mládež v Praze; aktuálně jsem 14. rokem v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích na různých pozicích - vedoucí terénních služeb, sociální pracovník, koordinátor dobrovolníků, poradce pro pozůstalé... Absolvovala jsem základní výcvik v krizové intervenci a četné kurzy v oblasti komunikace, doprovázení a leadershipu. Zároveň jsem aktuálně ve výcviku v systemické rodinné terapii, lektoruji pro Centrum paliativní péče, Diakonickou akademii a další subjekty. Donedávna jsem každoročně vedla dětské tábory v salesiánském duchu.
Fotografie lektora
Bc. Kristýna Kapounková
Jsem speciální pedagožka a učitelka na 1. a 2. stupni základní školy, dříve učitelka v mateřské škole a dětské skupině a autorka publikací "Barevný rok" (Grada) pro pedagogy MŠ a "Třídnické hodiny" (Grada) pro pedagogy ZŠ. Jsem lektorka přednášek pro rodiče, učitelky a učitele MŠ, chůvy DS a pedagogy.
Fotografie lektora
Zdeňka Slavětínská
Celý svůj profesní život jsem pracovala v pomáhajících profesích, po VOŠ jako sociální pracovnice a po dokončení sebezkušenostního výcviku v Rogersovské psychoterapii jako psychoterapeutka v oblasti léčby závislostí v individuální i skupinové psychoterapii. Mám zkušenost práce se všemi věkovými kategoriemi od seniorů až po děti předškolního věku. Absolvovala jsem v rámci celoživotního vzdělávání různé školení a kurzy, speciální pedagogiku zaměřenou na poruchy chování u dětí na UK, relaxační a vizualizační techniky a věnovala jsem se dynamické meditaci a józe. Jsem šťastně vdaná, matka dvou dospělých dětí, babička čtyř vnoučat a panička jednoho psa. Mám ráda všechny druhy pohybu, pobyt v přírodě, tvůrčí činnosti a jsem vášnivá čtenářka.
Fotografie lektora
Markéta Kučerová
Vystudovala jsem Jabok a jsem sociální pedagog a krizový intervent. Ráda pracuji s lidmi všech věkových kategorií. Momentálně lektoruji výjezdy a workshopy v DDM Hlavního města Prahy. Ráda plavu, jezdím na kole a nejvíc si odpočinu, když se toulám přírodou a sbírám bylinky. Mám velkou rodinu a psa.

Pečovatelé o děti a další pracovníci

Fotografie lektora
Mgr.+Mgr. Veronika Macounová
Vyrůstala jsem ve velké rodině a ve volném čase jsem se věnovala skautskému oddílu. Tyto skutečnosti napomohly k výběru zaměstnání - učitelství. Na Karlově univerzitě jsem vystudovala učitelství matematiky a zeměpisu a v současné době učím na základní škole a gymnáziu v Praze. Čím déle učím, tím více vidím, jak je rodina důležitá a proto jsem ráda, že jsem součástí rodinného centra, které má péči o rodinu na prvním místě. V rodinném centru se starám o děti nebo pomáhám v kuchyni.
Fotografie lektora
Mgr. Ing. Kristina Heřmanová
Vystudovala jsem magisterské obory Fyzickou geografii a geoekologii na UK a Hodnocení a ochrana půdy na CZU. Pracovala jsem v Ekocentru Podhoubí jako lektor environmentálních výukových programů pro děti, ve Věda nás baví jako lektor vědeckých kroužků a v Domě dětí a mládeže jako učitelka ve školce a lektorka hudebních kroužků. Mám za sebou kurz Pedagog volného času od NIDV. S rodinným centrem spolupracuji od roku 2009, pomáhám s vymýšlením dětských programů a s organizací letních pobytů pro rodiny. Mám ráda lyžování, cestování a tanec.
Fotografie lektora
Bc. Klára Korčáková
Vystudovala jsem bakalářský obor Fyzioterapie a nyní pokračuji studiem navazujícího magisterského oboru Aplikovaná fyzioterapie. Již několik let jezdím s Rodinným centrem na pobyty, kde pečuji o děti a vypomáhám kde se dá.
Fotografie lektora
Bc. Markéta Macounová
Jsem absolventkou bakalářského programu Andragogika a personální řízení. Momentálně studuji magisterský obor Řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních zařízeních a procházím výcvikem v komplexní krizové intervenci. Ve svém volném čase se věnuji skautingu, mé rodině a kamarádům. Ráda také vyrazím do přírody nebo si pustím dobrý film.
Fotografie lektora
Václav Veselý
Vystudoval jsem pedagogické lyceum, v rámci studia jsem také prošel praxí v mateřské škole. Nyní studuji mediální studia na FSV UK. Práci s dětmi se mimo jiné dlouhodobě věnuji ve skautském oddíle. V Rodinném centru hlídám děti na letních pobytech a podílím se na programu “máma a syn“. Mým oblíbeným koníčkem je lezení na stěně.
Fotografie lektora
Adam Smolík
Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu a v současné době pokračuji ve studiu na Vyšší odborné škole. S dětmi pracuji jako vedoucí na letních táborech historického šermu a v rámci skautského oddílu. V Rodinném centru Praha se podílím na pobytech pro matky a syny a hlídám děti na letních pobytech. Mezi mé zájmy patří turistika, historický šerm a stolní hry.
Fotografie lektora
Anna Poláková
Pocházím z Jižních Čech a mám čtyři mladší sourozence. Baví mě zpívání, cestování a tvoření. Ráda se věnuji dětem, nejenom těm maličkým, ale i těm starším například na táborech. Odmaturovala jsem na Gymnáziu v Trhových Svinech a studuji učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě UK. Od začátku roku 2023 pracuji v jesličkách jako výpomoc. Na letních pobytových kurzech Rodinného centra hlídám děti od roku 2018.
Fotografie lektora
Veronika Poláková
Fotografie lektora
Marie Kahounová
Fotografie lektora
Barbora Sládková
Jsem absolventkou Gymnázia Vlašim. Nyní studuji mediální studia na FSV UK. Pocházím z pěti sourozenců, takže péče o děti mi není cizí. Na letních pobytech Rodinného centra Praha hlídám od roku 2020.
Fotografie lektora
Dita Smolíková
Studuji na gymnáziu zaměřeném na přírodní vědy. Děti různého věku hlídám již několik let. Ve svém volném čase cestuji, čtu, peču nebo trávím čas s přáteli a rodinou.
Fotografie lektora
Alžběta Špinarová
Fotografie lektora
Marie Ernyeiová
Fotografie lektora
Rozalie Sládková
Fotografie lektora
Daniela Steifová
Fotografie lektora
Nela Zavadilová
Fotografie lektora
Johana Ptáčková
Fotografie lektora
Chantal Chadalíková
Fotografie lektora
Lucie Furmanová
Pochazím z Prahy. V roce 2023 jsem maturovala na SPŠG Hellichova a aktuálně studuji Výtvarnou výchovu se zaměřením na vzdělání na PEDF UK. Ve volném čase se již od dětství věnuji herectví. Děti mám moc ráda. Vyrůstala jsem se dvěma mladšími sourozenci, od patnácti let hlídám známým jejich ratolesti, dělala jsem vedoucí na příměstském táboře a pro Rodinné centrum hlídám od roku 2021.
Fotografie lektora
Alena Dušková
Studuji na Střední zdravotnické škole v Příbrami obor Zdravotnické lyceum. Mám zkušenosti s vedením dětí na dětských táborech, kam jsem jezdila, jako vedoucí. Příležitostně učím děti bruslit a hlídám děti ve svém okolí. Mým momentálně velkým cílem je získat průkazu lyžařského instruktora. Ráda bych se potom věnovala výuce dětí a lásce k zimním sportům. Ve volném čase hraji na klavír, akordeon a kytaru.
Fotografie lektora
Anna Škrletová
Jsem studentka střední pedagogické školy FUTURUM v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Dětem se ráda věnuji od malička. Mám zkušenosti jako asistentka na příměstských táborech, v MŠ nebo na zájmových kroužcích. Ve volném čase ráda hraji na klavír, zpívám, tančím a trávím čas s mými kamarády či rodinou.

Spolupráce

Od roku 2003 jsme členy Rodinného svazu (dříve Asociace center pro rodinu).

Úzce spolupracujeme se sdružením YMCA familia - Živá rodina a také s centry pro rodinu po celé České republice.

Rádi pořádáme naše akce v mateřském centru Domeček, v KCMT na Hájích, ve Strašnické farnosti a dalších.

Naším mediálním partnerem pro správu a rozesílání newsletterů je

Smart Emailing logo

Chcete, aby vám nově naplánované kurzy a další informace neunikly?

Přihlašte se k odběru novinek a my Vám budeme posílat informace o nově naplánovaných kurzech!